سایت عروس پسند مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.